This page is taking to long to load, please try later ATIKTAN YAKITA: by UNDP Turkiye - Exposure
Story published with
Enjoy
ed
👍
5
10%
Story cover photo Story cover photo

ATIKTAN YAKITA:

GAP Bölgesi’nde tarımsal atıklardan katı yakıt elde edilmesi yerel kalkınmayı destekliyor.

UNDP Turkiye
By UNDP Turkiye
Footnotes: Metin: Deniz Şilliler Tapan, Fotoğraflar: UNDP Türkiye.

👍
5

UNDP Turkiye

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'ye Küresel Hedefler (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) yolundaki çabalarında destek oluyor.

Join 75 others
By subscribing to the mailing list of UNDP Turkiye your email address is stored securely, opted into new post notifications and related communications. We respect your inbox and privacy, you may unsubscribe at any time.

A beautiful website for your photo stories.

Create your free site
Loading, please hold on.